Home Dịch vụ Thiết bị lưu trữ/mã hóa dữ liệu

Thiết bị lưu trữ/mã hóa dữ liệu

by admin

SỰ CẦN THIẾT VỀ BẢO MẬT DỮ LIỆU

Bảo mật dữ liệu liên quan đến việc đưa ra các kiểm soát cụ thể, chính sách tiêu chuẩn và quy trình để bảo vệ dữ liệu khỏi một loạt các vấn đề, bao gồm:

  • Truy cập trái phép
  • Mất mát do tai nạn
  • Sự phá huỷ

Bảo mật dữ liệu có thể bao gồm các công nghệ nhất định trong kiểm soát hành chính và hậu cần. Nó thậm chí có thể kết hợp khía cạnh vật lý của bảo mật để hạn chế quyền truy cập, thao tác hoặc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm. Hầu hết các tổ chức, dù ít nhiều vẫn sẽ luôn, có một số loại kiểm soát bảo mật dữ liệu.

Các kiểm soát này cũng có thể bao gồm thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn chặn truy cập vào các khu vực như trang web, máy tính và bất kỳ loại cơ sở dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp nào. Như vậy, bảo mật dữ liệu vẫn là một trong những cân nhắc quan trọng nhất đối với bất kỳ thực thể nghiêm trọng nào.

Thiết bị lưu trữ/mã hóa dữ liệu

Lợi ích của bảo mật dữ liệu

Mất hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu có giá trị có thể khá tổn thất rất lớn cho một tổ chức. Đó là lý do bảo mật dữ liệu là rất quan trọng.

Ví dụ:
– Bảo vệ tất cả các thông tin có giá trị (Hiện chính phủ Mỹ khuyến nghị tất cả các cơ quan của chính phủ thực hiện sao chép dữ liệu trên các thiết bị được bảo mật)
– Quan trọng đối với danh tiếng của bạn Tiếp thị và cạnh tranh
– Tiết kiệm chi phí phát triển và hỗ trợ
– Nguy cơ tiềm ẩn về bảo mật dữ liệu kém

Kanguru là hãng sản xuất cung cấp các sản phẩm USB, Ổ cứng và phần mềm quản lý từ xa giúp việc bảo mật dữ liệu của bạn theo tiêu chuẩn quân sự.
Apricorn có cơ quan tổng bộ tại Poway, California cung cấp các thiết bị bảo mật dưới dạng mã hóa 256 – bit

VITELEK Jsc là nhà phân phối độc quyền sản phẩm bảo mật của 2 hãng tại Việt Nam.