Home Dịch vụ Thiết bị/Phương tiện trang bị cho Cảnh Sát

Thiết bị/Phương tiện trang bị cho Cảnh Sát

by admin

Trong những năm qua, thiết bị/phương tiện đầu tư cho lực lượng thực thi pháp luật tương đối đầy đủ bao gồm:

  • Ô tô/mô tô nghiệp vụ Công cụ hỗ trợ
  • Thiết bị thông tin liên lạc
  • Các thiết bị nghiệp vụ chuyên môn: máy phân tích ma túy, thiết bị phục vụ khám nghiệm
  • hiện trường, vv…