Radar khám nghiệm hiện trường

Các công nghệ liên quan đến radar khám nghiệm hiện trường

Giới thiệu về sản phẩm

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đồng nghĩa với sự ra đời của vô số các thiết bị được sử dụng trong nhiều lĩnh vực an ninh. Cùng với sự phát triển của công nghệ, chúng tôi không ngừng nghiên cứu và sản xuất các thiết bị phục vụ cho việc thực thi pháp luật:

  • Tên sản phẩm / thương hiệu:FINDAR / Sensors & Software Company
  • Xuất xứ: Canada
  • Công nghệ: GPR (Ground Penetrating Radar) - Công nghệ sử dụng sóng radar xuyên qua bề mặt
  • Chức năng:Phát hiện bằng chứng / vật chứng bị chôn vùi dưới đất, sỏi, bê tông, ...
  • Ứng dụng:Giám định hình sự, tìm kiếm bằng chứng / chứng cứ.

Đặc trưng

Sản phẩm cung cấp để giám định hình sự, truy tìm dấu vết / vật chứng. Phát hiện vật chứng / bằng chứng.

Tư vấn công nghệ, giải pháp mới, thực hiện ủy thác nhập khẩu cho các đơn vị an ninh, quốc phòng.

Tác dụng và tầm quan trọng của radar trong khám nghiệm hiện trường

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi tại đây.