Giá trị Vitelek

Động lực thúc đẩy

Văn hóa tổ chức Vitelek hướng tới động lực. Có động lực có nghĩa là chúng tôi nghiêm túc với kết quả đầu ra của công việc.
Nó cũng có nghĩa là làm việc theo nhóm, bởi vì mọi người ở Vitelek đều muốn đóng góp theo cách này hay cách khác.
Văn hóa này là chìa khóa để tạo ra một tổ chức cực kỳ năng động, linh hoạt và hiệu quả.

Học hoặc Chết

Mọi người ở Vitelek đều cố gắng học hỏi. Chúng tôi đang ở trong một ngành công nghiệp có nhịp độ nhanh - học tập là cách duy nhất để liên tục thích ứng và duy trì trạng thái tiên tiến. Mọi người ở Vitelek đều cố gắng học hỏi. Chúng tôi đang ở trong một ngành công nghiệp có nhịp độ nhanh - học tập là cách duy nhất để liên tục thích ứng và duy trì trạng thái tiên tiến.
Chúng tôi không bám vào một ý tưởng, một công nghệ hay một lĩnh vực. Các kỹ sư phần mềm tại Vitelek sẵn sàng chấp nhận thử thách mà không ngại đối mặt với khó khăn, các nhà nghiên cứu vui vẻ học hỏi và tiếp cận kiến ​​thức mới, v.v.
Điều này dẫn đến một cơ sở học tập thực sự với nguồn gốc đa dạng.

Tự hào nhưng khiêm tốn

Về cốt lõi, Vitelek là một công ty công nghệ. Chúng tôi tiếp tục thử thách bản thân và để làm như vậy, chúng tôi thu hút những người giỏi nhất. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không thể làm mọi thứ một mình.
Chúng tôi biết có những điều chúng tôi chưa biết (“những điều chưa biết”) và tôn trọng những ý tưởng đa dạng từ những người đa dạng.

Mạnh dạn làm những điều chưa ai làm trước đây

Với công nghệ của mình, Vitelek sẽ thay đổi thế giới - bằng cách cung cấp nhiều loại sản phẩm và đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu, chúng tôi mong muốn tạo ra công nghệ mang tính cách mạng tiếp theo. để thay đổi thế giới, mở ra thị trường mới - vì một tương lai tốt đẹp hơn.
Vai trò của chúng tôi trong xã hội ở đây là Vitelek làm những điều mà chỉ Vitelek mới có thể làm được.

Rõ ràng, đây không phải là những điều duy nhất mà chúng ta coi trọng - còn có những chuẩn mực cơ bản khác mà chúng ta phải tuân theo với tư cách là một công dân tốt của xã hội, chẳng hạn như tuân theo lương tâm và lẽ sống của chúng ta (ví dụ: không nói dối), hoàn thành các vai trò cơ bản của công ty (ví dụ giúp khách hàng thành công), v.v ... Tất cả chúng ta đều nhận thức được điều đó, nhưng bốn Giá trị Vitelek này mới là điều khiến chúng ta trở nên khác biệt. Chúng tôi tự hào về họ.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi tại đây.