Thiết bị lưu trữ / mã hóa dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu được sử dụng để đáp ứng nhu cầu giải quyết công việc. Nó cũng được sử dụng để lưu trữ dữ liệu để tránh mất mát dữ liệu hoặc những trường hợp đáng tiếc gây ra tổn thất lớn cho một tổ chức.

Giới thiệu về sản phẩm

NHU CẦU BẢO MẬT DỮ LIỆU

Bảo mật dữ liệu bao gồm việc đưa ra các biện pháp kiểm soát, chính sách tiêu chuẩn và quy trình cụ thể để bảo vệ dữ liệu khỏi một loạt các vấn đề, bao gồm:

  • ・Truy cập trái phép.
  • ・Mất mát do tai nạn.
  • ・Bị phá hủy.

Bảo mật dữ liệu có thể bao gồm một số công nghệ nhất định trong kiểm soát hành chính và hậu cần. Nó thậm chí có thể kết hợp các khía cạnh vật lý của bảo mật để hạn chế quyền truy cập, thao tác hoặc tiết lộ dữ liệu nhạy cảm. Hầu hết các tổ chức, ít nhiều sẽ luôn có một số loại kiểm soát bảo mật dữ liệu.

Các biện pháp kiểm soát này cũng có thể bao gồm việc thực hiện các biện pháp bảo vệ để ngăn truy cập vào các khu vực như trang web, máy tính và bất kỳ loại cơ sở dữ liệu cá nhân hoặc doanh nghiệp nào. Do đó, bảo mật dữ liệu vẫn là một trong những cân nhắc quan trọng nhất đối với bất kỳ tổ chức nghiêm túc nào.

Lợi ích của việc lưu trữ và bảo mật dữ liệu

Việc làm mất hoặc tiết lộ trái phép dữ liệu có giá trị có thể gây tốn kém cho một tổ chức. Đó là lý do tại sao bảo mật dữ liệu rất quan trọng.

Ví dụ:

  • ・Bảo vệ mọi thông tin có giá trị (Hiện nay chính phủ Hoa Kỳ khuyến nghị tất cả các cơ quan chính phủ sao chép dữ liệu trên các thiết bị an toàn).
  • ・Quan trọng đối với Tiếp thị và Danh tiếng Cạnh tranh của Bạn.
  • ・Tiết kiệm chi phí phát triển và hỗ trợ.
  • ・Tiềm ẩn rủi ro về bảo mật dữ liệu kém.

Kanguru là nhà sản xuất cung cấp USB, Ổ cứng và phần mềm quản lý từ xa giúp bảo mật dữ liệu của bạn theo tiêu chuẩn quân đội.

Apricorn có trụ sở chính tại Poway, California cung cấp các thiết bị bảo mật dưới dạng mã hóa 256-bit.

VITELEK Jsc là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm an ninh của 2 công ty tại Việt Nam.

Đặc trưng

Xây dựng, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các công trình, máy móc, thiết bị thuộc lĩnh vực Công nghiệp, Điện tử, Viễn thông, Công nghệ thông tin.

Mã hóa dữ liệu lưu trữ là điều cần thiết để ngăn chặn việc tiết lộ thông tin bí mật và nhạy cảm khi thiết bị lưu trữ bị đánh cắp.

Giải pháp cho thiết bị lưu trữ và bảo mật an toàn thông tin mạng.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi tại đây.